Sep 24, 2012 - Roditelji i deca    No Comments

Volite svoju decu

Evo jedan mali podsetnik za roditelje i za sve one koji su na bilo koji način u kontaktu sa decom:

 

Kada bih ponovo mogla da odgajam svoje dete,

više bih bojila prstima, a manje upirala prstom.

Manje bih ga ispravljala, a više sa njim uspostavljala veze.

Skinula bih pogled sa sata, a više bacala pogled na njega.

Pobrinula bih se da manje znam, a da mi više bude stalo.

Išla bih na više izleta, i puštala više zmajeva.

Prestala bih da izigravam ozbiljnost i ozbiljno bih se igrala.

Trčala bih kroz više polja i gledala u više zvezda.

Više bih ga grlila, a manje vukla.

Redje bih bila stroga, a mnogo više toga bih mu priznavala.

Najpre bih mu gradila samopouzdanje, a kasnije kuću.

Manje bih ga podučavala o ljubavi prema moći,

a više o moći ljubavi.

 

Diane Loomans

Full Esteem Ahead ( punim samopouzdanjem napred )

 

Ana Zeremski

 

 

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

You must be logged in to post a comment.